Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4364.

1. TRẦN THỊ LINH
    tuần lễ học tập suốt đời/ Trần Thị Linh: biên soạn; THCS Lê Lợi.- 2021.- (Giới thiệu sách)
    Chủ đề: Thư viện;
    Nguồn cung cấp: THCS Lê Lợi (Hà Nội)

2. HÀ HUY KHOÁI
    SGK Toán lớp 8 tập 2-KNTT/ Hà Huy Khoái: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

3. HÀ HUY KHOÁI
    SGK Toán lớp 8 tập 1-KNTT/ Hà Huy Khoái: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

4. NGUYỄN CHÍ CÔNG
    SGK Tin học lớp 8- KNTT/ Nguyễn Chí Công: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tin học;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

5. HOÀNG VĂN VÂN
    SGK Tiếng anh lớp 8-KNTT/ Hoàng Văn Vân: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Tiếng Anh;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

6. BÙI MẠNH HÙNG
    SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2-KNTT/ Bùi Mạnh Hùng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

7. LÊ THỊ THANH THÙY
    Bài 10 Trang sách và cuộc sống: Tiết 139- 140: Nói và nghe về đích" Ngày hội vói sách" * Tiết học thư viện* 2024/ Lê Thị Thanh Thùy: biên soạn; PTDTNT THCS Đức Trọng.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Ngữ văn; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: PTDTNT THCS Đức Trọng (Lâm Đồng)

8. BÙI MẠNH HÙNG
    SGK Ngữ văn lớp 8 tập 1-KNTT/ Bùi Mạnh Hùng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Ngữ văn;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

9. ĐINH GIA LÊ
    SGK Mĩ thuật lớp 8- KNTT/ Đinh Gia Lê: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Mĩ Thuật;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

10. VŨ MINH GIANG
    SGK Lịch sử & Địa lý lớp 8- KNTT/ Vũ Minh Giang: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Địa lý;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

11. VŨ VĂN HÙNG
    SGK Khoa hoc tự nhiên lớp 8-KNTT/ Vũ Văn Hùng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Khoa học Tự nhiên;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

12. LƯU THU THỦY
    SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8-KNTT/ Lưu Thu Thủy: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

13. NGUYỄN DUY QUYẾT
    SGK GD thể chất lớp 8-KNTT/ Nguyễn Duy Quyết: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Giáo dục thể chất;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

14. NGUYỄN THỊ TOAN
    SGK GDCD lớp 8-KNTT/ Nguyễn Thị Toan: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Giáo dục công dân;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

15. LÊ HUY HOÀNG
    SGK Công nghệ lớp 8-KNTT/ Lê Huy Hoàng: biên soạn; THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Công nghệ;
    Nguồn cung cấp: THCS TT TÂN UYÊN- LAI CHÂU (Lai Châu)

16. LẠI THỊ TRINH THỤC
    Bài 2. Nghề nghiệp của nhười lớn trong gia đình/ Lại Thị Trinh Thục: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

17. LẠI THỊ TRINH THỤC
    Bài 1 Quý trọng thời gian/ Lại Thị Trinh Thục: biên soạn; trường TH Hoàng Đông.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Đạo đức; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: trường TH Hoàng Đông (Hà Nam)

18. TRẦN THANH LIÊM
    Bài 2 - lịch sử 6: Thời gian trong lịch sử/ Trần Thanh Liêm: biên soạn; THCS Thị Trấn Châu Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Lịch sử;
    Nguồn cung cấp: THCS Thị Trấn Châu Thành (Tây Ninh)

19. TRẦN THANH LIÊM
    Bài 1- lịch sử 6: Lịch sử là gì/ Trần Thanh Liêm: biên soạn; THCS Thị Trấn Châu Thành.- 2023.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: Lịch sử;
    Nguồn cung cấp: THCS Thị Trấn Châu Thành (Tây Ninh)

20. TRẦN THỊ HẢI YẾN
    Trò chơi thu hoạch nông sản/ Trần Thị Hải Yến: biên soạn; Trường Tiểu học Nghĩa Hưng.- 2024.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 4; Toán;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học Nghĩa Hưng (Bắc Giang)

Trang sau |